Concurs de selectare a unei companii pentru prestarea serviciilor de cercetări non-invazive

0
136

Fundația Comunitară Dezvoltare Durabilă Cahul anunță concurs de selectare a unei companii  pentru prestarea serviciilor de cercetări non-invazive (scanarea si reconstituirea 3  D, înregistrări video-foto cu drone si alt aparataj) a Valului lui Traian de Jos și zonei limitrofe din s. Vadul lui Isac, r. Cahul în cadrul proiectului „Valurile lui Traian– resurse culturale pentru dezvoltarea și colaborarea durabilă transfrontalieră”. 

Date generale:

Sudul spațiului pruto-nistrean reprezintă o regiune bogată în resurse culturale care demonstrează importanța ei de-a lungul secolelor. Dar, patrimonial cultural din zona de sud a R. Moldova și regiunea Odesa, Ucraina sunt încă modest cunoscute și valorificate. Problema cea mai actuală pentru ambele state, rămâne a fi protejarea acestui patrimoniu și păstrarea lui pentru generațiile următoare. În acest context se înscriu Valurile lui Traian, care reprezintă sisteme defensive ale epocii romane și care sunt astăzi într-o stare avansată de degradare. De aceea, sunt necesare măsuri urgente pentru studierea, protejarea și valorificare lor culturală. Ținând cont de realitățile politice de astăzi și oportunitatea acestui program de finanțare, considerăm că această moștenire antică ne poate servi un prilej favorabil pentru dezvoltarea unui parteneriat transfrontalier durabil. Efortul comun al organizației noastre și partenerilor din Ucraina ne va permite să inițiem un șir de acțiuni care în final vor contribui direct la o mai bună cunoaștere și protejare a Valurilor lui Traian.

Prevederi Generale ale proiectului:

Scop: Valorificarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare și cooperare transfrontalieră durabilă.

Obiective:

-protejarea patrimoniului cultural din sudul Basarabiei pentru o mai bună cunoaștere și păstrare pentru generațiile viitoare;

-valorificarea moștenirii culturale prin dezvoltarea turismului transfrontalier ca factor care stimulează creşterea economică a regiunii;

-dezvoltarea comunităților locale prin creșterea atractivității turistice a regiunii, datorită conservării, restaurării și valorificării patrimoniului cultural și natural;

Acțiuni planificate:

– Realizarea unor cercetări non-invazive care ne vor permite o mai bună cunoașterea a Valurilor lui Traian;

– Organizarea unui seminar regional privind problemele de protejare a patrimoniului cultural în  sudul Republicii Moldova și elaborarea unei strategii transfrontaliere de protejare, valorificare a unor construcții antice de pe teritoriul R. Moldova și Ucraina

– Elaborarea și amplasarea indicatoarelor rutiere, panourilor informative privind Valurile lui Traian

– Elaborarea și Publicarea unor buclete informative

– Organizarea unei conferințe internaționale privind urmele defensive ale antichității din Europa de Sud-Est

– Elaborarea și promovarea paginii web a proiectului

– Realizarea 3Dioramei a unei porțiuni a Valurilor lui Traian

Cerințe față de compania pentru realizarea cercetărilor non-invazive:

-să fie persoană juridică  licențiată în domeniul lucrărilor,

-să dețină experiență anterioară în realizarea lucrărilor de scanare si reconstituirea 3  D, înregistrări video-foto cu drone si alt aparataj

-să asigure prin proiecte și detalii de execuție a nivelului de calitate corespunzător exigenților esențiale cu respectarea documentelor normative și clauzelor contractuale;

-să elaboreze instrucțiunile tehnice privind execuția lucrărilor de cercetare;

-să coordoneze planul și conținutul activităților cu instituțiile de stat corespunzătoare;

Oferta va include:

  • Date generale ale companiei (persoana de contact, rechizitele bancare, semnătura persoanei autorizate; ștampila companiei);
  • Certificatul de înregistrare al companiei;
  • Experiența companiei candidate (prezenta pe piață, clienți fideli/referințe);
  • Oferta tehnică cu indicarea termenilor și condițiilor de realizare a lucrărilor.
  • Oferta financiară  cu indicarea prețului pentru fiecare poziție separat. Bugetul trebuie să fie prezentat în MDL ori EURO (pentru companii din afara țării) și nu vor include TVA pentru că Proiectul funcționează cu TVA cota zero %.
  • Evaluarea  ofertei va avea loc potrivit criteriului „cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnica-economic”.

Plata va fi efectuată prin virament în contul furnizorului în valută națională sau EURO (pentru Prestatorii din afara țării).

Ofertele urmează să fie prezentate în plic sigilat şi semnat la sediul Fundației Comunitare Dezvoltare Durabilă Cahul – or. Cahul, str. Independenței 6, of.105, MD-3909 ori la adresa e-mail cbccahul@list.ru

Termenul de depunere a ofertelor: 17 februarie 2017, orele 17.00

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la adresa de email: cbccahul@list.ru

Notă: Fundația Comunitară Dezvoltare Durabilă Cahul își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

Toți ofertanții vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor, însă nu mai târziu de 26  august 2016.

Proiectul este realizat de Fundația Comunitară Dezvoltare Durabilă Cahul în parteneriat cu Consiliul raional Cahul și Agenția pentru Dezvoltare Durabilă și Integrare Europeană „Dunărea de Jos”, regiunea Odesa, Ucraina.

Acest proiect este realizat în cadrul programului „CHOICE” – Patrimoniu cultural: Oportunitate pentru sporirea angajamentului civic” inițiat de Asociația Obștească Comitetul Național ICOM Moldova în parteneriat cu Asociația Agențiilor pentru Democrația Locală ALDA (Franța), Asociația „EuroBelarus” (Vilnius, Lituania), Centrul Managementului Cultural (Lviv, Ucraina), Fundația Millenium (Erevan, Armenia) și Asociația „Centrul inovațiilor culturale” (Minsk, Belarus) din mijloacele Uniunii Europene în cadrul Programului Parteneriatului Estic.

LĂSAȚI UN MESAJ