Valurile lui Traian – resurse culturale pentru dezvoltare și colaborarea durabilă transfrontalieră

0
697

La data de 18 septembrie 2016 un grup de academicieni, profesori universitari, istorici, artiști, pop1210719liticieni, jurnaliști din Romania și Republica Moldova, participanți la  ediţia a XI-a a Simpozionului internaţional „CUCUTENI-5000 Redivivus: știinţe exacte şi mai puţin exacte au participat la o serie de manifestări științifico-culturale în raionul Cahul, efectuînd o vizită la Valul lui Traian – moștenire culturală a antichității, care reprezintă în sine un vestigiu defensiv ale epocii romane avînd începutul în preajma satului Vadul lui Isac din raionul Cahul continuînd pe teritoriul Ucrainei, pînă la lacul Sasîc avînd o lungime de circa 137 km.

p1210732

Oaspeții au fost întîmpinați de către autoritățile publice locale din raionul Cahul și din satul Vadul lui Isac, voluntarii  Fundației Comunitare Dezvoltare Durabilă Cahul, iar actorii teatrului B.P. Hașdeu din Cahul au prezentat un spectacol in aer liber, organizînd trecerea peste Valul lui Traian printr-o vamă improvizată.

p1210800

Din partea fundației a fost prezentat un panou informativ și distribuite  pliante privind promovarea şi aducerea la cunoştinţă a importanţei Valulrilor lui Traian şi responsabilitatea fiecăruia de a participa la protejarea și valorificarea acestuia prin corelarea activităţilor celor mai importanți actori de nivel regional și local.p1210779

Această activitate a fundației a fost realizată în cadrul proiectului ” Valurile lui Traian– resurse culturale pentru dezvoltarea și colaborarea durabilă transfrontalieră”, (Trajan Walls – cultural resources for the sustainable cross-border development and collaboration), parte componentă a programului CHOICE – Cultural Heritage: Opportunity for improving civic engajement.

Obiectivul general al proiectului constă în 

Valorificarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare și cooperare transfrontalieră durabilă.


De asemenea proiectul își propune 3 obiective specifice:p1210814

  • protejarea patrimoniului cultural din sudul Basarabiei pentru o mai bună cunoaștere și păstrare pentru generațiile viitoare;
  • valorificarea moștenirii culturale prin dezvoltarea turismului transfrontalier ca factor care stimulează creşterea economică a regiunii;
  • dezvoltarea comunităților locale prin creșterea atractivității turistice a regiunii, datorită conservării, restaurării și valorificării patrimoniului cultural și natural;

Rezultate așteptate:

  • Dezvoltarea cunoştinţelor instituţiilor şi autorităţilor locale despre valorificarea patrimoniului construit, ca factor al creşterii calităţii vieţii prin  dezvoltarea durabilă regională bazată pe valori locale, şi aplicarea acestor cunoştinţe în programele de dezvoltare viitoare
  • Creşterea numărului de vizitatori în regiune.
  • Conştientizarea importanţei monumentului istoric şi integrarea acestuia în viaţa comunităţii prin iniţiative ale comunităţii locale, asigurând protecţia acestuia pe termen lung
  • Prosperarea vieţii culturale în sectorul rural, păstrarea tradiţiilor locale. Coeziune socială, interculturală şi interetnică în regiune.p1210820

LĂSAȚI UN MESAJ