Valurile lui Traian – patrimoniu cultural istoric național

0
239

Joi, 17 noiembrie 2016, în sala de conferințe a restaurantului Codreanu din or. Cahul s-a desfășurat seminarul teoretico-practic cu antrenarea grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei privind   valorificarea vestigiului antic roman-Valurile lui Traian, organizat în cadrul proiectului „Valurile lui Traian-resurse culturale pentru colaborare și dezvoltare sustenabilă transfrontalieră”,

implementat de Fundația Comunitară Dezvoltare Durabilă Cahul, în parteneriat cu Consiliul Raional Cahul, Republica Moldova și Agentia pentru Dezvoltare și Integrare Europeană „Dunărea de Jos”, regiunea Odesa, Ucraina, fiind finanțat din fonduri europene, de Asociația Agențiilor Locale pentru Democrație – ALDA, Comitetul Național al Muzeelor ICOM Moldova prin programul internațional „CHOICE – Patrimoniu Cultural: Oportunitate pentru Sporirea Angajamentului Civic” – Program focusat pe protejarea și reconsiderarea patrimoniului cultural, cît și sporirea potențialului organizațiilor societății civile din domeniul culturii.

La eveniment au participat peste 70 persoane: reprezentanți ai autorităților publice locale de nivel I și II, consilieri și funcționari publici din raionul Cahul, Universității de Stat din Cahul, ONG uri locale, antreprenori din raionul Cahul, Republica Moldova, reprezentanți ai Agentiei pentru Dezvoltare și Integrare Europeană „Dunărea de Jos”, regiunea Odesa, Ucraina, reprezentanți din partea municipiului Galați, Romania și din partea finanțatorilor, experți internaționali, alte instituții relevante, mass-media.

Moderatorul evenimentului, dnl Sergiu Cornea, doctor-conferențiar al Universității de Stat din Cahul, a deschis sesiunea de lucru, oferind cuvîntul vicepreședintelui raionului Cahul dnl Vladimir Calmîc, reprezentantului Agentiei pentru Dezvoltare și Integrare Europeană „Dunărea de Jos”, regiunea Odesa, Ucraina, dnl Viorel Babaian, dnl Costel Hanța – directorului Departamentului Integrării Europene a municipiului  Galați, Romania, dna Valeria Suruceanu – reprezentant  ICOM Moldova, coordonator al proiectului CHOICE pentru Republica Moldova.

În continuare, dnl Anatolie Nebunu, directorul Fundației Comunitare Dezvoltare Durabilă Cahul și coordonatorul proiectului  „Valurile lui Traian-resurse culturale pentru colaborare și dezvoltare sustenabilă transfrontalieră”, a prezentat obiectivul general și unele detalii ale proiectului care pun accent pe  fortificarea parteneriatului transfrontalier dintre Moldova și Ucraina prin dezvoltarea unui cadru inovativ de conservare a patrimoniului cultural ca factor de creștere economică regională, cît și pentru dezvoltarea comunităților prin turismul cultural.

În cadrul seminarului au fost abordate aspecte ce țin de elaborarea și integrarea politicilor culturale și sectoriale la nivel regional și local în vederea dezvoltării economice și sociale durabile. S-a menționat faptul că aceste obiective pot fi realizate în practică prin adoptarea de strategii de dezvoltare locale și regionale, bazate pe cîteva principii importante, cum ar fi: principiul parteneriatului – prin crearea și promovarea de parteneriate între toți actorii implicați; principiul planificării – în vederea atingerii obiectivelor stabilite, principiul cofinanțării, adică obligativitatea contribuției financiare a actorilor implicați în realizarea programelor și proiectelor de dezvoltare.

Despre patrimoniul arheologic din raionul Cahul  a vorbit dnl Vlad Vornic, doctor conferențiar Universitar, director al Agenției Naționale Arheologice din Republica Moldova,

Prof. Cristian Căldăraru, Directorul Muzeului de Istorie “Paul Păltănea” din Galați, a vorbit despre moștenirea romană la nord de Dunăre.

O relatare interesantă „Valul roman Traian-Tulucești – noi perspective în lumina unor cercetări recente non-invazive” (România), a fost prezentată de Dr. Costin Croitoru, cercetător științific II, arheolog expert, Muzeul „Carol I”, Brăila, Romania.

Ulterior, dnl Veaceslav Reabcinschii, cercetător științific la Academia de Științe a Republicii Moldova, director la Centrul de Politici Culturale, expert international CHOICE a vorbit despre dezvoltarea comunitară sustenabilă în baza patrimoniului cultural, valorificarea Valului lui Traian. De asemenea a fost expus conținutul planului strategic, care urmează a fi elaborat în cadrul proiectului, cu implicarea actorilor-cheie din regiune.

După prînz participanții la eveniment au lucrat în grupuri de lucru, după care au prezentat viziunile proprii privind valorificarea patrimoniului cultural din regiune.

Toți participanții s-au implicat activ în discuții, spriginindu-se atît pe practicile existente, cît și întroducerea de noi oportunități pentru acțiune, aducînd elemente noi în domeniul tehnic, managerial și financiar, care generează resurse, stabilind o legătură directă între planificare și implementare, adaptînd experiențe care s-au dovedit a fi de succes.

În final menționăm, că nivelul și calitatea vieții în comunitățile noastre depind de angajamentul civic al fiecăruia din noi.

 

Anatolie Nebunu,

coordonator proiect,

director executiv Fundația Comunitară Dezvoltare Durabilă Cahul

LĂSAȚI UN MESAJ